"Kỳ vọng của tôi rất lạc quan: Trong năm tới Ukraina sẽ lấy lại Donbass. Tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra trong năm tiếp theo, tối đa là giữa năm 2018. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là duy trì sự hỗ trợ của Châu Âu và Mỹ" - ông Tuk viết.

Sputnik dẫn lời thứ trưởng cho biết, Kiev sẽ có thể lấy lại lãnh thổ không kiểm soát với điều kiện riêng của mình và thực hiện "kịch bản lấy lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng".