Theo Sputnik, Kiev thậm chí còn lập trang web chuyên dụng với chiếc đồng hồ đếm ngược.

Bây giờ chiếc đồng hồ này đang chỉ mốc 0 ngày khi hạm đội Nga rút đi, vì thỏa thuận cũ về bố trí của Hạm đội Biển Đen đã ký đến hết ngày 28.5.2017. Tuy nhiên, với việc Crưm trở lại Nga, văn kiện này nghiễm nhiên mất hiệu lực.

Crưm đã trở thành một khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 3.2014, với 96,77% cử tri Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol ủng hộ việc sáp nhập lãnh thổ vào thành phần Nga.

Nga nhiều lần tuyên bố rằng, người dân Crưm đã di theo con đường dân chủ, phù hợp với pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc khi bỏ phiếu ủng hộ việc thống nhất với Nga. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng vấn đề Crưm "đã đóng lại vĩnh viễn". Tuy nhiên cho đến nay, Kiev vẫn coi Crưm là địa bàn bị Mátxcơva chiếm.