"Ukraina đang bị điều khiển từ bên ngoài. Sự điều khiển kiểm soát từ bên ngoài thực hiện thông qua chính quyền bù nhìn ở Ukraina: thông qua Tổng thống, Thủ tướng, người đứng đầu Ngân hàng quốc gia và đa số kiểm soát của họ trong nghị viện" - Sputnik dẫn lời bà Tymoshenko tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 13.3.

Tuy nhiên, "nữ hoàng tóc tết" Tymoshenko không nói rõ ở đây là sự điều khiển cụ thể nào từ bên ngoài. Theo quan điểm của bà Tymoshenko, những gì đang xảy ra ở trong nước đang dẫn Ukraina tới chỗ "thuộc địa hóa kinh tế hoàn toàn".

Nữ chính khách Tymoshenko cho rằng cần cấp tốc "phá dỡ chính quyền hiện hành", trước tiên là sa thải người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Valeria Gontareva và Thủ tướng Vladimir Groisman.

Hôm 10 .2, phái "Tổ quốc" đề xuất Quốc hội bãi nhiệm Thủ tướng Groisman, bản dự thảo nghị định tương ứng đã đăng ký trên trang web chính thức của nghị viện. Tuy nhiên, buổi tối cùng ngày tài liệu đã biến mất khỏi trang web.

Bà Tymoshenko tuyên bố ý định kiện lên Tòa án nếu dự thảo Nghị định không tái xuất trên trang web của Quốc hội.

Phái "Tổ quốc" nêu câu hỏi về việc bãi miễn chính phủ trên nền cuộc khủng hoảng tăng rõ do mức lệ phí thuế với các tiện ích công cộng.