Trả lời BBC qua email, ông Jonathan London, một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho biết: "Cuộc họp của hai nhà lãnh đạo là một sự kiện lớn và có tính lịch sử. Mặc dù trong bối cảnh quốc tế đang có những diễn biến nóng bỏng khác như những sự kiện ở Hy Lạp và thị trường chứng khoán Trung Quốc mất điểm mạnh, song cuộc họp chắc chắn là một phát triển quan trọng trong quan hệ song phương Việt - Mỹ, cũng như đối với sự phát triển chính trị của Việt Nam".

Theo ông London, điểm đáng chú ý trong tuyên bố về tầm nhìn chung Việt - Mỹ bao gồm việc Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận vai trò không thể thiếu của Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Á. Mỹ vẫn tiếp tục quan tâm tới tiến bộ thực sự về nhân quyền, và quyết tâm của cả hai bên để đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn quan hệ trên nhiều lĩnh vực, từ mậu dịch đến giáo dục, cho tới quốc phòng.

Giáo sư London cho hay, đối với những người hoài nghi và bi quan thì họ đã có cảm giác rằng cuộc họp phần lớn, nếu không muốn nói là chỉ hoàn toàn, có tính biểu tượng. Tuy nhiên, trong khi còn quá sớm để nói về tầm quan trọng lịch sử của cuộc họp, thì tinh thần đối thoại giữa hai nước rõ ràng đã được cải thiện. 

"Xét về mặt thực tiễn và tầm chiến lược, hai nước có nhiều lợi ích chung. Hôm nay là một ngày tốt cho Việt Nam. Bây giờ là lúc biến những lời nói và hứa hẹn ngoại giao thành hành động" - giáo sư London nhận định.