Đề nghị trên được Ủy ban luật pháp của Quốc hội Trung Quốc đệ trình ngày 12.3 lên Chủ tịch đoàn kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, trong khuôn khổ các phiên thảo luận về dự thảo Luật Lập pháp.

Mới được thành lập năm 2012, cái gọi là "thành phố Tam Sa" ban đầu không được bao gồm trong bản dự thảo luật được đưa ra thảo luận. Uỷ ban Luật pháp của Quốc hội Trung Quốc đã đề nghị đưa Tam Sa vào danh sách các thành phố được cấp "quyền lập pháp địa phương".

Hiện nay ở Trung Quốc, chỉ có 49 thành phố có quyền lập pháp địa phương. Nếu luật Lập pháp sửa đổi được thông qua lần này, ít nhất 284 thành phố sẽ có quyền trên.

Hồi tháng 7.2012, Trung Quốc đã thành lập "thành phố Tam Sa", thuộc tỉnh Hải Nam, trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam năm 1974, nhằm quản lý các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hiện đang tranh chấp.

Việt Nam đã cực lực phản đối việc thành lập thành phố này. Bởi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam và đã được nhà nước Việt Nam thành lập các đơn vị quản lý hành chính từ lâu. Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố DOC ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, gây bức xúc và phẫn nộ trong nhân dân Việt Nam.