Hãng tin AP đưa tin, 38 đề nghị đăng ký thương hiệu về cơ bản đã tạm được phê duyệt. Việc phê duyệt này vẫn còn phải được chính thức thông qua. Nếu không có ai phản đối thì những thương hiệu này sẽ chính thức được đăng ký trong vòng 90 ngày.

Nhiều yêu cầu cho các ngành từ khách sạn tới an ninh đã được đề nghị phê duyệt trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống tại Mỹ - theo BBC.

Tổng thống Trump, người sở hữu chừng 70 thương hiệu tại Trung Quốc, đã hứa sẽ không ký kết các thỏa thuận thương mại với nước ngoài trong khi tại nhiệm.

Tại Trung Quốc không phải chuyện không phổ biến khi một người nổi tiếng hay một doanh nghiệp đăng ký thương hiệu chính tên mình mặc dù họ không có ý định sử dụng nó ngay để bảo vệ tên mình không bị người khác sử dụng.

Ngay trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trump đã ký chuyển toàn bộ các lợi ích kinh doanh của mình cho các con trai, mặc dù những người chỉ trích nói rằng như vậy là vẫn chưa đủ.

Khi tin về việc xin đăng ký thương hiệu xuất hiện trước đó trong năm, các chuyên gia trong chính trường Mỹ đã nói rằng, việc cấp giấy phép đăng ký thương hiệu này có thể được xem như một "khoản thù lao" - một từ để chỉ tiền lương hay lợi nhuận do một chính phủ ngoại quốc cung cấp. Và theo Hiến pháp, những khoản thù lao như vậy là bất hợp pháp.