Tờ tiền mới sẽ khó làm giả hơn và dễ cho máy đọc hơn. Là một phần trong bộ tiền giấy thứ năm do PBOC đưa ra năm 1999, tờ tiền này được thay đổi lần cuối năm 2005. 

Thiết kế của tờ tiền mới phần lớn tương tự như loạt tiền phát hành năm 2005, nhưng có những chi tiết an ninh chặt chẽ hơn - PBOC cho biết. 

Tờ 100 nhân dân tệ là tờ bạc có mệnh giá lớn nhất trong tiền tệ Trung Quốc. Phiên bản 100 nhân dân tệ cũ vẫn sẽ tiếp tục được lưu thông sau khi có tờ tiền mới - PBOC cho biết. 

Video: Chỉ số kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Nguồn: Bloomberg.