Theo đó, kể từ ngày 16.5 đến 1.8, phạm vi cấm đánh bắt cá năm 2016 trải dài từ 12 độ vĩ bắc đến khu vực biển tiếp giáp giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông. Khu vực này bao trùm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo quy định, trong khu vực nói trên không được phép diễn ra bất cứ hoạt động đánh cá nào, ngoại trừ lưới cước sợi đơn và các phương pháp được phê duyệt khác, bao gồm cả câu cá thông thường - Tân hoa xã cho hay, đồng thời bổ sung rằng trong thời gian cấm, ngư dân được tập huấn về các quy định, công nghệ mới và an toàn hàng hải.

Trong thời gian áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng các tàu chấp pháp để giám sát, tuần tra, bắt giữ và xử phạt các hành vi vi phạm.

Trung Quốc đơn phương áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ năm 1999. Trong nhiều năm, Việt Nam liên tục phản đối hành động này của Trung Quốc, cho rằng đây là hành vi vô giá trị, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.