Những câu chuyện về thói tham nhũng và cuộc sống xa hoa của quan chức đã khiến công chúng thực sự phẫn nộ.

Các quy định mới được cập nhật vào các quy định hiện hành và được tạo ra nhằm hệ thống hóa chính xác hơn những hành vi cấu thành vi phạm kỷ luật. Chúng được áp dụng cho tất cả 88 triệu đảng viên lần đầu tiên và cũng bao gồm quy tắc đạo đức mới, Tân Hoa Xã đưa tin cuối ngày 21.10. 

“Đảng viên phải tách rời giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, nhưng phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết và làm việc quên mình”, theo Tân Hoa Xã. Báo cáo cũng nói rằng, đảng viên phải "đơn giản tuyệt đối và bảo vệ chống lãng phí".

“Quy định mới liệt kê việc ăn uống xa hoa và chơi golf cũng là vi phạm, mà trước đây chưa từng có”, báo cáo của Tân Hoa Xã cho biết.

Quy định mới cũng bao gồm nội dung cấm hình thành “bè phái” nhằm chia rẽ trong Đảng, che giấu các vấn đề cá nhân để lợi dụng chức quyền kiếm lợi cho gia đình và nhân viên.

VIDEO XEM THÊM: Đồng minh của cựu trùm an ninh Trung Quốc - Chu Vĩnh Khang - bị bắt vì bê bối tham nhũng.