Chủ tịch Tập Cận Bình, người đứng đầu một ủy ban an ninh quốc gia mới thành lập, đã nói rằng an ninh của Trung Quốc bao trùm một loạt khu vực rộng lớn, gồm cả chính trị, văn hóa, quân sự, kinh tế, công nghệ và môi trường. 

Song các nhóm doanh nghiệp và giới ngoại giao nước ngoài tranh luận rằng dự thảo luận an ninh quốc gia Trung Quốc quá rộng và mù mờ. Dự luật này có thể được thông qua sau lần xem xét thứ ba vào tuần tới của một ủy ban quốc hội Trung Quốc. 

Một số thành viên của ủy ban thường trực Quốc hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, các đại biểu và các ban ngành cho rằng trong vũ trụ, ngoài biển khơi, ở 2 vùng cực và trên các mặt trận chiến lược mới khác, Trung Quốc có lợi ích quốc gia to lớn cả thực tế và tiền năng, và đang đối mặt với các mối đe dọa và thách thức an ninh - Tân Hoa Xã cho biết. 

Trung Quốc vì vậy sẽ "thám hiểm và khai thác một cách có hòa bình" vũ trụ, đáy biển sâu quốc tế và các vùng cực, và củng cố an ninh của "các hoạt động, tài sản và lợi ích khác" ở đó - Tân Hoa Xã viết. 

Trung Quốc khăng khăng rằng chương trình vũ trụ của họ có mục đích hòa bình. Song Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh năng lực vũ trụ ngày càng tăng của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc có thể theo đuổi các mục đích như kiềm chế đối thủ sử dụng các tài sản trên vũ trụ trong khủng hoảng. 

Trung Quốc cũng đã trở nên tích cực hơn cả ở Bắc Cực và Nam Cực, nơi mà nước này nói rằng họ có các lợi ích năng lượng và nghiên cứu quan trọng.