Hình thức của cuốn hộ chiếu điện tử vẫn giống với loại hộ chiếu đang lưu hành hiện nay, ngoại trừ việc gắn chip dữ liệu ở trang cuối cùng để chứa ngày sinh, hình ảnh, dấu vân tay của người sử dụng - Bộ Công an Trung Quốc cho hay.

Nó sẽ giúp cải thiện độ an toàn cho các hộ chiếu Trung Quốc hiện nay, vì được sử dụng các công nghệ chống làm giả mới nhất như mực in đặc biệt, các dấu hiệu laser và chữ ký điện tử. Các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt cũng được áp dụng đối với việc đọc dữ liệu, đặc biệt là dấu vân tay, để đảm bảo độ an toàn cho các thông tin kỹ thuật số gắn trong chip điện tử.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, thủ tục cấp hộ chiếu điện tử vẫn như quy định hiện nay, ngoại trừ việc lấy dấu vân tay và chữ ký của người trên 16 tuổi. Đối với những trường hợp dưới 16 tuổi, dấu vân tay chỉ được lấy khi người giám hộ đồng ý. Chi phí xin cấp hộ chiếu mới vẫn là 200 nhân dân tệ (30USD).

Số lượng hộ chiếu được cấp hằng năm tại Trung Quốc đã tăng mạnh từ 1 triệu trong thập niên 1990 lên 10 triệu hiện nay, với tỉ lệ tăng trung bình hằng năm là 20%. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ sử dụng đồng thời hộ chiếu điện tử với những hộ chiếu thường còn hạn sử dụng. Hiện nay, trên thế giới đã có hơn 90 nước sử dụng hộ chiếu điện tử.