“Những biện pháp trừng phạt này là vô nghĩa. Có thể nó sẽ có một số tác động trong thời gian ngắn nhưng sẽ không có bất kỳ tác động thường niên nghiêm trọng nào”, ông Belousov nói.

Ông Belousov tin tưởng rằng, những lệnh trừng phạt mới của Mỹ và EU công bố sẽ chỉ củng cố thêm tầng lớp có địa vị của Nga.

“Các lệnh trừng phạt càng mạnh mẽ hơn thì tầng lớp có địa vị của Nga càng được củng cố vững chắc hơn. Đó chính là hiệu ứng chính của các lệnh trừng phạt này”, trợ lý Tổng thống khẳng định.

Theo ông Belousov, tâm lý của người Nga là khi các tác nhân bên ngoài càng mạnh mẽ thì càng củng cố nội bộ đất nước.

Ông Belousov bày tỏ lạc quan: “Tôi nghĩ rằng các lệnh trừng phạt sẽ tạo ra một hiệu ứng: Chúng sẽ thúc đẩy chúng tôi nhiều hơn. Điều mà những đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi chưa hiểu được đó là những biện pháp trừng phạt đã dẫn đến sự phối hợp chặt chẽ trong tầng lớp có địa vị của Nga trong suốt 10-15 năm qua”.