Đến phòng Bầu Dục ngay sau khi lễ diễu hành nhậm chức kết thúc, ông Trump đã ký Đạo luật Chăm sóc sức khỏe phù hợp túi tiền, trong đó sẽ kêu gọi các cơ quan chính phủ “từ bỏ, hoãn hoặc cấp miễn giảm hoặc trì hoãn thực hiện” các các quy định áp đặt gánh nặng tài chính với các quốc gia, các công ty hoặc cá nhân.

Đạo luật này cũng kêu gọi nỗ lực để cung cấp cho các bang sự linh hoạt hơn trong việc thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe trong khi phát triển "một thị trường tự do và cởi mở trong thương mại liên bang cho việc chào bán các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế”.

Bãi bỏ Đạo luật Obamacare và thay thế bằng đạo luật mới là một trong những cam kết trung tâm của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử.

Trong một buổi lễ được thu xếp vội vàng, xung quanh có một số phụ tá thân cận, ông Trump ký Đạo luật mới về y tế. Ông cũng ký ủy nhiệm cho Bộ trưởng quốc phòng mới James Mattis và Bộ trưởng an ninh nội địa John Kelly.

Phát biểu với phóng viên về ngày làm việc đầu tiên, tân tổng thống nói: “Công việc bận rộn nhưng ổn thôi. Đó là một ngày đẹp trời”, ông Trump nói.