"Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào đời sống chính trị và các quá trình chính trị của các nước khác. Và chúng tôi thực sự không muốn nhìn thấy sự can thiệp của nước khác vào đời sống chính trị và công việc nội bộ của chúng tôi" - Sputnik dẫn lời ông Putin.

"Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi đang nhìn thấy chính xác những điều ngược lại. Trong những năm qua chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực ảnh hưởng đến các quá trình chính trị ở Nga, trực tiếp và thông qua cái gọi là tổ chức phi chính phủ" - ông Putin nói.

"Chúng tôi hiểu và thấy tác hại của những nỗ lực như vậy, cũng như thấy sự vô ích của những nỗ lực như vậy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện can thiệp vào các quá trình chính trị của các nước khác" - nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tổng thống nhắc lại rằng các thông tin về ảnh hưởng có thể có của Nga trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ là tin đồn vô căn cứ, được sử dụng trong sự đấu tranh nội bộ chính trị Mỹ.