“Chúng ta sẽ tiếp tục củng cố các lực lượng vũ trang và các tổ chức quân sự nói chung theo hướng hiện đại hơn, linh hoạt hơn, được trang bị tốt hơn và có thể thực hiện nhiệm vụ chính của họ, để vô hiệu hóa các nguy cơ, các mối đe dọa chính trị và đe dọa tiềm tàng đến an ninh đất nước” – ông Putin phát biểu tại cuộc họp của một ủy ban công nghiệp Nga.

Bình luận này đã củng cố những cam kết của ông Putin với chương trình hiện đại hóa quân đội Nga. Bộ Tài chính Nga khuyến cáo cắt giảm ngân sách trong các lĩnh vực chi tiêu của chính phủ, song ngân sách quốc phòng sẽ không bị cắt giảm.

Ông Putin không chỉ ra mối đe dọa cụ thể nào, song học thuyết quân sự mới của Nga nói rằng, việc mở rộng NATO là một mối đe dọa.

“Chúng ta thấy các nước khác luôn phát biểu công khai về những tuyên bố địa chính trị của họ, và không lưỡng lự can thiệp cũng công khai vào các công việc của các quốc gia độc lập, trong khi mở rộng và cải tiến một cách tích cực kho vũ khí quân sự của họ” – ông Putin nói.

“Họ chi tiêu cho vũ khí gấp nhiều lần mức chi tiêu của chúng ta. Chúng ta có thể và phải đáp ứng lại thách thức này” – ông nói.