Phát biểu tại Câu lạc bộ quốc tế Valdai hôm 22.10, ông Putin nói: "Mỹ đã tiến hành những cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Âu. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là khi chúng tôi tranh cãi với Mỹ, chúng tôi đúng" - ông Putin nói.

"Đây là những nỗ lực thường xuyên để đánh lừa chúng tôi và toàn bộ thế giới, hay nói một cách khác là lừa dối chúng ta" - ông Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, vấn đề không phải là mối đe dọa hạt nhân giả định, không bao giờ tồn tại, mà là vấn đề về nỗ lực phá hủy sự cân bằng chiến lược, thay đổi cán cân lực lượng phục vụ cho lợi ích của mình, để không chỉ thống trị, mà còn có thể sai khiến tất cả mọi người, kể cả các đối thủ chính trị cũng như đồng minh.

"Đây là một kịch bản cực kỳ nguy hiểm, có hại cho tất cả mọi người, mà theo quan điểm của tôi, kể cả Mỹ" - nhà lãnh đạo Nga bổ sung.

Ông giải thích, việc ngăn chặn vũ khí hạt nhân đã bắt đầu giảm bớt, thậm chí một số người còn ảo tưởng rằng trong xung đột toàn cầu, một chiến thắng thực sự của một trong hai bên có được một lần nữa mà không có những hậu quả không thể đảo ngược và không thể chấp nhận được.

Video: Nga hy vọng thỏa thuận hạt nhân Iran sớm có hiệu lực (17.8.2015)