Ông Obama đang thúc đẩy cả hai đảng ủy nhiệm cho ông quyền đàm phán cấp tốc Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Châu Á – Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác Đầu tư và Thương mại Xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Châu Âu. Ông nói rằng, nếu Trung Quốc lấn át, người lao động và các doanh nghiệp Mỹ sẽ có nhiều bất lợi. 

“Đó là lý do tại sao tôi đề nghị cả hai đảng dành cho tôi sự ủy nhiệm thúc đẩy thương mại để bảo vệ người lao động Mỹ, với các thỏa thuận thương mại mới từ Châu Á đến Châu Âu, những thỏa thuận không chỉ tự do, mà còn công bằng”.

Trung Quốc không tham gia hiệp định TPP mà Mỹ đang đàm phán với 11 đối tác thương mại khác. Thay vào đó, Trung Quốc đang thúc đẩy tiến trình tiến tới một hiệp định thương mại lớn hơn với khối APEC.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ Jay Timmons ủng hộ quan điểm của ông Obama về Trung Quốc: “Theo tôi cần thấy rằng có nhiều nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc, muốn lấy đi quyền lãnh đạo kinh tế của Mỹ”.