"Việc đưa bộ binh đến để lật đổ chế độ Bashar al-Assad là sai lầm cho Mỹ hoặc Anh" - ông Obama nói khi trả lời phỏng vấn BBC ngày 24.4. 

Ông cũng nói rằng ông không nghĩ Nhà nước Hồi giáo tự xưng có thể bị đánh bại trong 9 tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Song ông cho rằng có thể thu hẹp môi trường hoạt động của chúng. 

Ông nói Syria là "tình trạng đau lòng của một sự phức tạp lớn" và không thể có giải pháp đơn giản cho Syria. 

"Để có thể giải quyết những vấn đề lâu dài ở Syria, chỉ giải pháp quân sự - và chắc chắn việc triển khai bộ binh - sẽ không đem lại kết quả". 

Ông nói rằng liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của IS ở những địa điểm như Raqqa, và sẽ cố gắng cô lập những khu vực này của Syria cũng như những khu vực mà từ đó các chiến binh nước ngoài được đưa sang Châu Âu. 

Song, cộng đồng quốc tế vẫn cần tiếp tục gây sức ép với tất cả các bên, kể cả Nga, Iran và các nhóm đối lập ôn hòa ngồi vào bàn và làm trung gian cho một sự chuyển đổi. 

Ông cũng chỉ trích một số nước mà quốc hội của họ không thông qua hành động với Syria nhưng "vẫn muốn Mỹ làm gì đó về Syria". 

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Syria là một trong những vấn đề có bản chất xuyên quốc gia và đòi hỏi một giải pháp xuyên quốc gia.