"Xuất phát từ những gì đã thực hiện được trong những năm gần đây, trước hết là cho người Chechnya, cho các cư dân của nước Cộng hòa Checnhya, cũng như cho toàn thể nước Nga, sắc lệnh do tôi ký hôm nay bổ nhiệm ông vào vị trí quyền lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya" - Tổng thống Putin tuyên bố.

"Tôi trông đợi rằng, trong chiến dịch tranh cử và cuộc bỏ phiếu bầu, các cư dân Checnhya có thể đánh giá xứng đáng những gì ông đã làm được cho nước Cộng hòa. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta không thể hài lòng với những gì đã làm, mà nên luôn nhìn về tương lai. Và chúng ta biết rằng chúng ta có thể và cần phải làm nhiều hơn nữa cho người dân của chúng ta" - nguyên thủ quốc gia Nga nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ lãnh đạo Chechnya của ông Ramzan Kadyrov, lên nắm quyền vào năm 2011, sẽ kết thúc vào ngày 5.4. Từ đó cho đến cuộc bầu cử dự kiến tiến hành vào ngày 18.9, đảm nhận chức trách lãnh đạo khu vực này sẽ là người được Tổng thống Nga chỉ định.