Ông Borodai cũng nói rằng, thi thể các nạn nhân sẽ được giữ nguyên trong các toa tàu lạnh ở thị trấn Torez,  chờ các điều tra viên và quan sát viên quốc tế đến.

Từ Kharkov - thành phố do chính phủ kiểm soát đã thiết lập một trung tâm điều hành khủng hoảng, các quan chức cho biết, ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm và bảo quản các thi thể. Một phòng thí nghiệm di động để phân tích AND đã được đưa đến Kharkov. 10 khách sạn ở Kharkov cho biết sẽ dành phòng miễn phí cho thân nhân của những người xấu số.