Theo Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Mỹ dự kiến sẽ ký thành luật đối với dự luật ngân sách quốc phòng 2013 sau khi dự luật này được thông qua tại hạ viện.