Những biện pháp này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

"Nếu Ukraine thoát khỏi CIS hoặc tham gia một thỏa thuận liên kết EU – như những gì các nhà lãnh đạo hiện tại của họ đang nói, chúng ta có trách nhiệm xem xét các điều kiện cho hợp tác nông nghiệp và có biện pháp để bảo vệ thị trường nông nghiệp Nga trong khuôn khổ WTO" - ông Medvedev nói.

Theo ông Mevedev, "đây là một quyết định khó khăn , nhưng chúng tôi có trách nhiệm làm điều đó". Sự hỗ trợ của chính phủ cho sản xuất nông nghiệp Nga sẽ vẫn ở mức hiện tại.

"Giai đoạn hiện nay thực sự khó khăn. Suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế Nga sụt giảm cộng với tất cả các quyết định chính trị chống lại nước Nga, chúng tôi phải cắt giảm một số chương trình, nhưng không cắt giảm trong lĩnh vực nông nghiệp. Tôi nhấn mạnh, tất cả chương trình nông nghiệp sẽ vẫn được giữ nguyên mức tài chính và chúng ta sẽ đầu tư tài chính cho nông nghiệp trong cơ chế nhà nước hỗ trợ".