Ông Johnson cho rằng nước Anh sẽ đưa ra một hệ thống nhập cư dựa trên điểm, đồng thời duy trì tiếp cận thị trường chung Châu Âu. 

Ông đảm bảo với những cử tri bỏ phiếu "ở lại" rằng nước Anh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với EU, và  nói với những người cùng quan điểm "ra đi" như ông rằng họ phải chấp nhận rằng chiến thắng 52 - 48 trong cuộc trưng cầu dân ý là "không hoàn toàn áp đảo". 

Là người đứng đầu chiến dịch "ra đi", ông Johnson được nhìn nhận như là nhân vật được ưa thích để thay thế Thủ tướng Cameron. Boris Johnson khẳng định chỉ có thay đổi mới giải phóng Anh khỏi luật lệ "khác thường và mù mờ" của EU. 

Ông cũng bác bỏ lời kêu gọi của Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon về một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, rằng ông không thấy "có sự thú vị thực sự nào" để tổ chức trưng cầu như vậy, và tuyên bố nước Anh giờ đây có thể có quan hệ mới, tốt đẹp hơn với EU dựa trên thương mại tự do. 

Johnson cũng báo hiệu rằng ông có thể tự ứng cử trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ, và sẽ tìm cách đoàn kết một đất nước đang chia rẽ. 

Viết trên chuyên mục hàng tuần của ông trên tờ Telegraph, Johnson nói: "Có hơn 16 triệu người muốn ở lại. Họ là láng giềng, anh chị em của chúng ta, những người đã làm điều mà họ tin sâu sắc là đúng. Trong một nền dân chủ, đa số có thể quyết định, nhưng tất cả đều có giá trị tương đương". 

"Chúng ta, những người thuộc đa số hẹp này, phải làm tất cả những gì có thể để trấn an những người bỏ phiếu ở lại". 

Ông khẳng định nước Anh thời hậu Brexit vẫn theo đuổi và tăng cường hợp tác và quan hệ đối tác  với Châu Âu trong nhiều lĩnh vực, khoa học nghệ thuật, giáo dục đại học, cải thiện môi trường. 

"Công dân Châu Âu sống ở đất nước này sẽ thấy mọi quyền của họ được bảo vệ đầy đủ, và công dân Anh sống ở EU cũng vậy".