Đảng Cộng sản Trung ương Trung Quốc (CPC) đưa ra quyết định này hôm nay (8.1), theo Ban tổ chức trung ương CPC.

Ông Yang cũng là thành viên của Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Giang Tô.

Cơ quan kỷ luật của CPC công bố hồi đầu tháng này rằng, ông Yang bị điều tra vì bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.