Đây là lần đầu tiên tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản kể từ ngày 6.3 và là lần thứ 33 kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo này vào tháng 9 năm ngoái.

Chính phủ Nhật Bản đã nâng cấp văn phòng liên lạc về vấn đề Senkaku lên thành văn phòng đối sách tại dinh thủ tướng. Quần đảo Senkaku là nhóm đảo không người mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền.