Các điểm bỏ phiếu trong đợt tổng tuyển cử lần thứ 12 ở Singapore mở cửa từ 8h đến 20h. Khoảng 2,46 triệu người Singapore sẽ đi bỏ phiếu bầu 89 thành viên quốc hội. Hơn 4.800 cử tri Singapore hợp pháp ở nước ngoài được phép bỏ phiếu sớm từ hôm qua, theo Channel News Asia.

Đây là lần đầu tiên tất cả 89 ghế trong quốc hội đều được tranh cử kể từ khi Singapore độc lập năm 1965. Quốc hội Singapore chọn 76 ghế từ 16 khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) và 13 ghế từ 13 khu vực bầu cử một thành viên (SMC).

Toàn bộ 10 đảng phái chính trị ở Singapore đều có ứng viên tham gia tranh cử. Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền của Thủ tướng Lý Hiển Long tranh cử toàn bộ 89 ghế.

PAP cạnh tranh chủ yếu với 8 đảng khác gồm đảng Công nhân (WP), đảng Đoàn kết Dân tộc (NSP), đảng Dân chủ Singapore (SDP), đảng Cải cách (RP), đảng Người Singapore Trước tiên (SingFirst), đảng Nhân dân Singapore (SPP), đảng Liên minh Dân chủ (SDA) và đảng Quyền lực Nhân dân (PPP).

Theo Strait Times, người dân và người ủng hộ các đảng có thể về 4 trung tâm tập trung để đợi kết quả. Các trung tâm này mở cửa từ 20h cho đến sau khi có kết quả bỏ phiếu 30 phút.

Kết quả kiểm phiếu từ SMC dự kiến có trước vào khoảng 22h do có ít cử tri bỏ phiếu và kết quả cuối cùng có thể được công bố vào nửa đêm.