Thủ tướng Anh David Cameron của Đảng Bảo thủ, đại diện Đảng tự do liên minh cầm quyền Nick Clegg và lãnh đạo Công đảng Ed Miliband đã cùng lên tiếng kêu gọi Scotland không tách khỏi Vương quốc Anh.

Trong một cam kết được công bố trên trang nhất của tờ Daily Record của Scotland, ba nhà lãnh đạo nói rằng, nếu cử tri của Scotland phản đối độc lập, việc trao “quyền hạn mới mở rộng" từ chính quyền trung ương tại Westminster sẽ bắt đầu vào ngày thứ sáu (19.9).

Vấn đề chi phí cho phúc lợi xã hội và chăm sóc y tế, thông qua dịch vụ y tế quốc gia, là vấn đề trọng tâm của chiến dịch ủng hộ độc lập. Những câu hỏi về nền kinh tế và thuế cũng là chủ đề bao trùm.

Trong lời hứa của mình, các nhà lãnh đạo cho biết, “chúng tôi có thể tuyên bố dứt khoát rằng, vấn đề chi phí bao nhiêu cho dịch vụ y tế quốc gia sẽ là 1 chủ đề của Quốc hội Scotland”.

Ba nhà lãnh đạo kết luận: “Mọi người muốn thấy sự thay đổi. Một phiếu “không” (không ủng hộ nền độc lập của Scotland) sẽ mang đến thay đổi nhanh hơn, an toàn hơn và tốt hơn là sự chia tách”.