Theo đó, Thượng tướng Phòng Phong Huy được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) với nhiệm vụ giám sát tuyển quân, đào tạo và nhiều chức năng chủ chốt khác.

Được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng tham mưu trưởng PLA là hai ông Vương Quán Trung và Thích Kiến Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn cho biết, những vị trí chủ chốt khác của PLA cũng có nhân sự mới. Thượng tướng Trương Dương được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị PLA; Trung tướng Ân Phương Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Đỗ Kim Tài được bổ nhiệm vào vị trí Bí thư Ủy ban Kỷ luật Quân đội.

Thượng tướng Triệu Khắc Thạch giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp được bổ nhiệm vào vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị.