“ Về vấn đề vũ khí hóa học của Syria, Hội đồng Bảo an đã được phổ biến bởi đại diện cấp cao giải trừ vũ khí Kim Won-soo. Ông đã thông báo rằng quá trình tháo dỡ, phá hủy các kho vũ khí hóa học của Syria gần như là  thành công, đã hoàn thành hơn 98 phần trăm" Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Roman Oyarzun Marchesi cho biết.

Ông Kim Won-soo cũng nói thêm rằng mục tiêu chính hiện nay là đang điều tra các vụ tấn công clo bị cáo buộc ở Syria. Một đội ngũ điều tra về việc đó đã được thành lập vào cuối tháng 10, theo giám đốc giải trừ vũ khí của Liên hợp quốc cho biết.

Theo Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc sẽ được làm việc phối hợp chặt chẽ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) để đảm bảo một cuộc điều tra khách quan trong việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết vào tháng 8 về việc thành lập Cơ quan điều tra chung (JIM) để xác định và mang lại công lý cho các cá nhân và tổ chức phải hứng chịu trong các cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria.

Cơ quan điều tra chung này nằm ở The Hague, Hà Lan. Nó được thành lập với thời hạn một năm và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Một nhiệm vụ để loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria đã được công bố sau khi một cuộc tấn công khí độc giết chết hàng trăm người gần Damascus vào tháng 8 năm 2013.

Syria đã bị sa lầy trong cuộc chiến tranh dân sự kể từ năm 2011.