"Các bạn nói rằng hệ thống chính trị cần có dòng máu mới. Đó chính xác là những gì nó cần. Các bạn hoàn toàn đúng" - ông Putin đáp lời tuyên bố của một cựu chiến binh tham gia vòng bầu cử sơ bộ ở Krasnoyarsk.

"Để gìn giữ đất nước thống nhất và tránh đổ máy, hệ thống chính trị cần dòng máu mới. Những người mới, hứng thú và đầy hứa hẹn cần phải tham gia chính trường. Đó là những người biết phải làm gì và biết cách thức để làm được điều đó" - Tổng thống giải thích.

"Những người được Đảng Nước Nga thống nhất lựa chọn đều là những người trưởng thành và được chuẩn bị tốt. Họ thực sự muốn theo đuổi một sự nghiệp chính đáng theo nghĩa rộng nhất của từ này. Tôi sẽ không nói về bất cứ nền chính trị nào, tôi chỉ muốn nói về sự mong muốn chân thành được làm việc vì lợi ích của nhân dân Nga" - ông Putin kết luận và chúc những người tham gia bầu cử sơ bộ thành công.

Tổng thống Putin cũng nói, ông hy vọng các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Nước Nga thống nhất sẽ được tổ chức theo cách thức văn minh hơn ở các nước khác.

"Theo như cách các bạn tranh luận, tôi hy vọng rằng bầu cử sẽ được tổ chức với tinh thần văn hóa cao. Chúng ta sẽ không giẫm vào bước chân của một số nước tự cho mình có nền dân chủ tiên tiến, nơi các ứng viên chửi rủa lẫn nhau" - ông Putin nói.

Video: Tổng thống Putin gặp cử tri Đảng Nước Nga thống nhât