"Kể từ thời điểm công nhận nền độc lập của Ukraina, Hoa Kỳ vẫn là đối tác tin cậy và chiến lược của Ukraina trên bình diện cấp độ song phương cũng như trong các tổ chức quốc tế. Giữa hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác thực sự dân chủ, trong đó Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ hữu hiệu vô giá dành cho phát triển các cơ cấu nhà nước, xã hội dân sự, kinh tế thị trường và củng cố an ninh cho đất nước chúng ta", cơ quan báo chí trích lời tuyên bố của ông Poroshenko khi chúc mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ukraina và Hoa Kỳ.

Ông Poroshenko nhận định, khi thông qua quyết định không đơn giản về từ bỏ vũ khí hạt nhân và khối lượng lớn vũ khí, cũng như từ chối kho dự trữ uranium làm giàu cao, Ukraina trông đợi vào đảm bảo và sự hỗ trợ an ninh của các đối tác nước ngoài mà trước hết là Mỹ.

Tổng thống Ukraina cảm ơn Mỹ "luôn dành ủng hộ cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina trong những thời điểm phức tạp".