Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục được duy trì dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước đã tiếp xúc, trao đổi điện mừng.

Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt về kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác, tái khởi động cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Hiệp định khung về thương mại và đầu tư song phương (TIFA), tiếp tục thông qua đối thoại thẳng thắn và xây dựng để xử lý các vấn đề khác biệt.

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường với Hoa Kỳ về mọi mặt.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, góp phần tăng cường hợp tác trên cả ba cấp độ song phương, khu vực và quốc tế theo hướng thực chất, cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.