Chiều ngày 13.11, ông Sergio Luiz Ortiz - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines - trích dẫn một báo cáo cho biết, mức độ thiệt hại của siêu bão tại Haiyan tại Philippines có thể lên tới 15 tỉ USD.

Ông cho biết, hầu hết các nhà kinh doanh ở Tacloban đã sơ tán đến Cebu và kêu gọi những người này trở về xây dựng lại công việc kinh doanh ngay khi tình hình ổn định trở lại. Tuy nhiên, trong tình hình này, ông gợi ý các nhà kinh doanh ở Tacloban hiện đang đầu tư sản xuất đường chuyển hướng sang kinh doanh các sản phẩm khác. Ngành du lịch - vốn là ngành mũi nhọn ở đây - có thể cũng sẽ phải đóng cửa thêm một thời gian dài.