Tổng số 281 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật mới mà 4 đại biểu quốc hội Ukraina đề xuất, vượt trên yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu.

Đây là lần đầu tiên quốc hội Ukraina đưa ra quyết định trên, theo đó, ông Viktor Yanukovych sẽ bị tước mọi quyền lợi mà các cựu lãnh đạo của đất nước được hưởng.

Các nhà lập pháp cho hay, ông Yanukovych cần bị tước bỏ tư cách Tổng thống khi ông ta không làm tròn trách nhiệm của 1 Tổng thống Ukraina “theo một cách trái Hiến pháp”, mà đe dọa sự toàn vẹn và chủ quyền lãnh thổ đất nước và dẫn đến “hàng loạt vi phạm về quyền và tự do của công dân”.

Ông Yanukovych được bầu làm Tổng thống hôm 25.2.2010. Ngày 21.2.2014, ông Yanukovych chạy trốn khỏi Kiev, tố cáo cái mà ông gọi là một cuộc đảo chính bạo lực ở Ukraina. Ngày tiếp theo, quốc hội bỏ phiếu chấm dứt quyền hạn của ông.

Các tác giả của dự luật mới cho hay, ông Yanukovych không làm tròn nhiệm vụ và trốn khỏi Ukraina để “tránh bị trừng phạt vì những hành động phạm tội chống lại nhân quyền và tự do”.

Tuy nhiên, luật này không tuân thủ Hiến pháp Ukraina mà theo đó, quyền hạn của Tổng thống chỉ có thể bị chấm dứt trong những trường hợp sau: Từ chức, không thể hoàn thành nhiệm vụ vì lý do sức khỏe, phải thôi cầm quyền sau khi bị luận tội hoặc qua đời.