Lệnh cấm mới bắt đầu được soạn thảo từ khi một tòa án phúc thẩm liên bang chặn lệnh cấm đầu tiên của ông Trump.

Các quan chức Mỹ nói rằng, lệnh cấm mới nhằm vượt qua những thách thức pháp lý của lệnh ban đầu. Mục tiêu của lệnh mới vẫn nhằm loại bỏ và ngăn chặn những kẻ khủng bố vào nước Mỹ, trong khi chính phủ vẫn tiếp tục đánh giá hệ thống rà soát người tị nạn và người xin thị thực từ một số nước trên thế giới.

Lệnh di trú ban đầu của ông Trump tạm thời cấm nhập cảnh vào Mỹ công dân của Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen, Syria và Libya, đồng thời tạm ngừng chương trình người tị nạn vào Mỹ.

Lệnh di trú sửa đổi dự kiến sẽ bỏ Iraq ra khỏi danh sách các nước bị cấm nhập cảnh, do sức ép của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ thúc giục Nhà Trắng xem xét lại, vì vai trò quan trọng của Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Lệnh cấm cũng dự kiến có một số thay đổi khác, tạm ngừng tất cả người tị nạn vào Mỹ, trong khi lệnh trước đó chỉ áp dụng với người tị nạn Syria, đồng thời làm rõ rằng tất cả những visa hợp lệ hiện tại sẽ được tôn trọng.