“Một lá thư tuyệt vời từ Tổng thống Nga V.Putin. Những suy nghĩ của ông ấy là rất đúng”, theo một tuyên bố của ông Trump.

“Tôi hy vọng cả hai bên có thể thực hiện được những suy nghĩ đó và chúng ta không phải đi một con đường thay thế khác”, ông Trump nêu tiếp.

Lá thư ông Putin gửi ông Trump.

Trong bức thư đề ngày 15.12 mà đội chuyển giao của ông Trump cung cấp, tổng thống Nga viết rằng, “những thay đổi quan trọng của toàn cầu và khu vực, mà các đất nước chúng ta phải đối mặt trong những năm gần đây, cho thấy mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và sự ổn định của thế giới hiện đại”.

Ông Putin viết tiếp: “Tôi hy vọng rằng sau khi ông nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có thể - bằng cách hành động một cách xây dựng và thực tế - để có những bước đi thực sự nhằm khôi phục lại các khuôn khổ hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau cũng như nâng sự hợp tác trên trường quốc tế của chúng ta lên tầm cao mới về chất”.

Bức thư đội chuyển giao của ông Trump công bố đã được Mátxcơva xác nhận.