Đây sẽ là nội các có quy mô lớn nhất trong 3 đời tổng thống gần đây. Nội các của ông Trump sẽ có 24 người, trong khi nội các thời Tổng thống Obama có 23 người và chính quyền Tổng thống George W. Bush có 21 người.

Nội các của tân tổng thống cũng sẽ có nhiều quan chức tình báo hơn so với thời Tổng thống Bush và Obama.

Xét về thành phần, nội các của ông Trump tương tự như của ông Obama, với ba trường hợp ngoại lệ. Tổng thống Trump đưa Giám đốc tình báo quốc gia và giám đốc CIA vào nội các của mình, trong khi ông Obama không làm như vậy. Nội các của ông Obama bao gồm Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế, nhưng ông Trump không đưa vị trí này vào nội các của mình.

Có 5 điểm khác biệt giữa nội các của ông Trump và ông Bush. Giống như ông Obama, ông Bush không đưa giám đốc tình báo quốc gia hoặc giám đốc CIA vào nội các. Nội các của ông Trump cũng bao gồm các đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và các quản trị viên của Cục quản lý Doanh nghiệp nhỏ. Những vị trí này không có trong nội các của Tổng thống Bush. Trong khi Tổng thống Bush có Văn phòng chính sách kiểm soát ma túy quốc gia trong nội các của mình thì ông Trump không có cơ quan này.

Nội các của ông Trump bao gồm các quan chức đã tuyên thệ nhậm chức và một số người chưa được xác nhận. Chính quyền Trump nhiều lần chỉ trích đảng Dân chủ trì hoãn các phiên điều trần xác nhận cho các đề cử của tổng thống.

Danh sách 23 thành viên trong nội các của Tổng thống Donald Trump.

Tin bài xem thêm