Jared Kushner, 35 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Công việc mới của Kushner tại Nhà Trắng là phụ trách cả về chính sách đối nội và đối ngoại.

Đảng Dân chủ lập tức kêu gọi xem xét việc bổ nhiệm này, do lo ngại việc bổ nhiệm dựa trên luật gia đình trị và những xung đột tiềm năng. Các thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện kêu gọi Bộ Tư pháp và Cơ quan Đạo đức Chính phủ cũng phải can thiệp.

Trước đó, tổng thống đắc cử ca ngợi con rể của mình là “tài sản to lớn” và ông tự hào khi giao phó cho Kushner “vai trò lãnh đạo chủ chốt” trong chính quyền mới của mình.

Các thành viên trong đội chuyển giao của ông Trump chỉ rõ rằng, luật cấm các quan chức bổ nhiệm các công việc trong chính phủ cho người thân không áp dụng với các vị trí trong Nhà Trắng.

Luật sư của con rể ông Trump cho biết Kushner sẽ từ chức ông chủ kinh doanh bất động sản của gia đình nếu ông nhận công việc tại Nhà Trắng.

Kushner là một nhà kinh doanh bất động sản, kết hôn với con gái của ông Trump là Ivanka Trump hồi năm 2009. Kushner được xem là cánh tay phải đắc lực trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và nhiều người đánh giá Kushner sẽ tiếp tục là một cố vấn có nhiều ảnh hưởng trong thời kỳ nắm quyền của tổng thống đắc cử.