Trong một bài phát biểu quan trọng với các nhà lãnh đạo đảng hồi tháng 10 năm ngoái, ông Tập Cận Bình cho biết, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch "đều tham gia vào các hoạt động âm mưu chính trị - Tân Hoa Xã đăng tải bài phát biểu hôm 1.1.2017.

"5 người này không chỉ tham lam tiền bạc, tham nhũng mà còn đầy tham vọng chính trị, luôn tỏ ra đồng tình bên ngoài nhưng bí mật phản đối bên trong, kéo bè phái phục vụ lợi ích cá nhân, tham gia vào các hoạt động âm mưu" - ông Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Đảng.

Chu Vĩnh Khang có ghế trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, 4 người còn lại đều là ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chu Vĩnh Khang là quan chức cấp cao nhất bị kết án phạm tội kinh tế trong lịch sử 95 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, cả hai là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, là những quan chức cấp cao nhất trong quân đội bị kết án tham nhũng.

Trước đây, ông Tập Cận Bình từng chỉ ra các hành vi "âm mưu chính trị", "chức quyền" và "bè phái" trong nội bộ đảng, nhưng lần này ông chỉ rõ 5 đối tượng trên. Nhà lãnh đạo cũng đặt câu hỏi về cam kết chính trị của một số đảng viên, lấy ví dụ 5 người này bị "lầm lạc". Ông Tập còn chỉ trích tệ nạn "con ông cháu cha", mua bán chức quyền, lạm dụng quyền lực, tham nhũng, vi phạm pháp luật và kỷ luật tràn lan.

Việc công bố toàn văn bài phát biểu từ hồi tháng 10 của ông Tập Cận Bình tại thời điểm này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc sắp cải tổ nhân sự lãnh đạo cấp cao trong kỳ Đại hội Đảng lần thứ 19 vào mùa thu sắp tới. 5 trong số 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, ngoại trừ Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, và 6 ủy viên Bộ Chính trị khác, sẽ hết nhiệm kỳ.

Xem thêm: Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Trump 'nghiện' Twitter nóng nhất hôm nay

 Tin bài xem thêm