Ông Vladimir Putin bày tỏ rằng, các cuộc khủng hoảng Syria, khủng hoảng Trung Đông và rất nhiều điểm nóng khác là bằng chứng rõ ràng cho thấy không có việc gì có thể thực hiện nếu không có sự phối hợp.

“Chúng tôi hi vọng vào vai trò mang tính chất xây dựng của Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng ở đông nam Ukraina. Tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò xây dựng”, Tổng thống Nga nói.

Nga và Mỹ đã từng nỗ lực chung trong việc giải quyết khủng hoảng chương trình hạt nhân của Iran. Ông Vladimir Putin nhắc lại: “Chúng ta đã đi đến một thỏa thuận chung, đúng không? Chúng ta đã làm được. Đó là những ví dụ sống động tích cực về việc hợp tác. Chính quyền cũ của Mỹ đã trực tiếp thừa nhận vai trò đáng kể của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề”.

Tổng thống Nga khẳng định: “Chúng ta có thể tìm những điểm chung, chúng ta có thể làm việc cùng nhau không? Chắc chắn là có thể”. Ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, cả Mátxcơva và Washington có rất nhiều vấn đề mà “chúng ta nên làm việc cùng nhau”.

Tổng thống Nga cũng khẳng định, việc này không chỉ phụ thuộc về phía Nga mà còn phải xuất phát từ phía Mỹ. “Nhưng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng”, ông nói.