Ngày Nước Nga 12 tháng Sáu, tại điện Kremlin theo truyền thống nguyên thủ quốc gia Nga trao tặng giải thưởng Nhà nước cho những công dân tiêu biểu nhất.
 
"Nga không chỉ vượt qua mọi thử thách một cách đầy phẩm giá, không chỉ trong 1/4 thế kỷ thực hiện bước đột phá thành công về xây dựng dân chủ và kinh tế thị trường, mà còn xác lập vị thế của mình như là một đất nước hiện đại, cởi mở và tự chủ" - ông Vladimir Putin khái quát. 

Nguyên thủ quốc gia nhấn mạnh, nước Nga đã đạt thành công không để tổn hại,  bảo tồn toàn vẹn cốt lõi tinh hoa của Nhà nước, giữ gìn bản sắc phong phú độc đáo của một quốc gia đa dân tộc và tính thống nhất lịch sử, truyền thống bao thế kỷ và lòng trung thành với Tổ quốc, tinh thần dũng cảm cống hiến và kiên cường bảo vệ tự do độc lập của đất nước, cũng như lợi ích của các công dân. 

"Những ý tưởng của chủ nghĩa yêu nước vô cùng sâu sắc và hùng mạnh, không một ai và không bao giờ có thể buộc Nga biến đổi uốn nắn theo định thức khuôn mẫu nào khác. Đất nước Nga trường tồn không thể phân tách hay cắt rời khỏi nguồn cội và gốc rễ" - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định.