Không lên tiếng trực tiếp mà thông qua tùy viên báo chí Kevin Lewis, ông Obama khuyến khích người Mỹ tham gia các cuộc biểu tình bảo vệ dân chủ và hoan nghênh mức độ vận động hiện nay.

Dù không nêu đích danh ông Donald Trump, thông cáo khẳng định: "Tổng thống Obama bất đồng sâu sắc với việc phân biệt đối xử tùy theo tín ngưỡng hay tôn giáo". Theo RFI, đối với ông Obama, sắc lệnh đóng cửa nước Mỹ đối với người tị nạn và công dân 7 nước Hồi giáo đi ngược lại những giá trị cơ bản của nước Mỹ.

Trước khi nhường lại chiếc ghế ở Nhà Trắng, ông Barack Obama từng khẳng định là sẽ không can thiệp vào cuộc tranh luận chính trị ngoại trừ trường hợp "một số lằn ranh đỏ bị vượt qua".

Trong cuộc họp báo ngày 18.1, ông đã nói chi tiết những yếu tố có thể thúc đẩy ông can thiệp: sự phân biệt, kỳ thị, việc cản trở quyền bỏ phiếu, các mưu toan bịt miệng báo chí hay các tiếng nói bất đồng, hoặc việc trục xuất trẻ em nước ngoài đã lớn lên trên đất Mỹ.