"Liệu chúng ta có thể thực sự tưởng tượng ra một thế giới không có vũ khí hạt nhân nếu một nước tập hợp quá nhiều vũ khí thường mà ngân sách quân sự của họ gần như đứng đầu so với tất cả các nước khác cộng lại?"- ông Gorbachev nói với tờ Spiegel Online của Đức, không nhắc cụ thể tới Mỹ nhưng rõ ràng là nhằm vào Mỹ. 

"Quốc gia này chiếm ưu thế quân sự nếu vũ khí hạt nhân bị xóa bỏ". 

Chính trị gia lão thành 84 tuổi gọi vũ khí hạt nhân là thứ "không thể chấp nhận", "phi nhân đạo" trong xã  hội hiện đại vì chúng có thể dễ dàng "xóa bỏ hoàn toàn nền văn minh". 

"Những vũ khí như vậy chưa từng tồn tại trước đó trong lịch sử và chúng không thể được phép tồn tại. Nếu không thoát khỏi chúng, sớm muộn chúng sẽ được sử dụng". 

Việc phi quân sự hóa cần được đưa trở lại vào chính trị thế giới - ông Gorbachev nói. "Việc này bao gồm cả giảm ngân sách quân sự, ngừng phát triển các loại vũ khí mới và cấm quân sự hóa không gian". 

Nếu những việc này không được thực hiện, khi đó các cuộc thảo luận về giải trừ hạt nhân sẽ "chỉ là những lời trống rỗng ", "thế giới sẽ trở nên ít an toàn hơn, ít ổn định và khó đoán định hơn. Tất cả mọi người sẽ thua cuộc, kể cả những người bây giờ đang thống trị thế giới". 

Ông Gorbachev cũng nói rằng ông rất lo ngại về khả năng một cuộc chiến tranh hạt nhân. "Các cường quốc hạt nhân hiện vẫn còn hàng nghìn đầu đạn hạt nhân. Những vũ khí đó đang được đặt ở Châu Âu. Tốc độ giảm kho vũ khí  này đã chậm hẳn, người ta bắt đầu  nói về một cuộc chiến tranh lạnh mới" - ông nói. "Thảo luận giữa hai cường quốc về những vấn đề toàn cầu quan trọng này đã bị đóng băng và điều đó bao gồm cả vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân".