Ứng viên Medvedev nhận được sự 299 phiếu ủng hộ của đảng Nước Nga thống nhất và Liên minh Dân chủ Tự do (LDPR), và 144 phiếu chống của các nghị sĩ Cộng sản và Nước Nga công bằng bỏ phiếu chống.

Sau khi được phê chuẩn vào chức vụ đứng đầu nội các Nga, tân Thủ tướng Dmitry Medvedev phát biểu cảm ơn các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga đã dành cho ông sự tín nhiệm. Ông hứa sẽ nỗ lực làm việc để hoàn thành những cam kết mà Tổng thống Nga và bản thân ông đưa ra  trong thời gian những sự kiện chính trị gần đây.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Dmitry Medvedev đã trình bày trước Duma Quốc gia về những ưu tiên của mình ở cương vị thủ tướng. Ông tuyên bố chính phủ mới của nước Nga sẽ tiếp tục chiến lược hiện đại hóa vốn đã bắt đầu được thực thi.

Trong các kế hoạch của chính phủ tương lai có việc trong vòng 3 năm hình thành môi trường thông tin quản lý nhà nước. Ông Medvedev cũng tán thành giới hạn sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. Theo ông, sự can thiệp như vậy chỉ có thể áp dụng trong tình huống khủng hoảng. Ông cam kết thiết lập những quy tắc kinh doanh ở Nga, cho phép kinh doanh Nga cạnh tranh xứng đáng ở tầm quốc tế.

Ông Medvedev cũng đề xuất ngay từ năm 2013 sẽ bắt đầu thực thi 5 chương trình quốc gia trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ, nông-lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và văn hóa. Ngoài ra, ông Dmitry Medvedev tuyên bố rằng công tác ưu tiên của chính phủ do ông lãnh đạo là phát triển vùng Siberia và Viễn Đông.

Về thành phần nội các mới, ông Dmitry Medvedev cho hay chính phủ do ông đứng đầu sẽ chỉ giữ 1/5 số quan chức của nhiệm kỳ trước. Ai ở lại và những gương mặt mới nào xuất hiện trong chính phủ Nga, sẽ được rõ trong vòng bảy ngày tới đây.