Hoạt động JICA tại Việt Nam hướng tới 3 mục tiêu: Tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế; Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương; Tăng cường năng lực quản trị. Trong năm tài khóa vừa qua, hai bên đã ký các hợp đồng vay mới với tổng 187,1 tỉ yên, giải ngân 172,6 tỉ yên; Viện trợ không hoàn lại 2016 là 1 tỉ yên. Hiện nay, tại Việt Nam, Nhật Bản có 30 dự án hợp tác kỹ thuật, 39 dự án hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, 24 dự án hỗ trợ kỹ thuật cấp nhân dân, 50 tình nguyện viên làm việc trong các lĩnh vực sức khỏe, tiếng Nhật, tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2017, dự kiến JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ dựa theo “Sáng kiến mở rộng xuất khẩu cơ sở hạ tầng chất lượng cao” của Chính phủ Nhật Bản, qua đó học tập và phát huy các kiến thức, kinh nghiệm cũng như kỹ thuật, đào tạo của Nhật Bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao của Việt Nam. JICA cũng hỗ trợ các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị, giao thông vận tải, ICT, cung cấp năng lượng, phát triển khu vực tư nhân, phát triển nông lâm nghiệp thủy sản, quản lý tài chính công - phát triển thị trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, ông Fujita cho rằng quá trình đưa ra quyết định và thủ tục hành chính ở Việt Nam khá chậm trễ, mất thời gian, ví dụ dự án đường sắt đô thị Hà Nội, chỉ xem xét lại tổng mức đầu tư của dự án mà mất 4 năm. Việc giải phóng mặt bằng cũng kéo dài, chẳng hạn như với dự án đường sắt đô thị số 1 và các dự án khác. Bên cạnh đó, theo quy định của JICA, Việt Nam gửi yêu cầu hợp tác cuối tháng 8 hàng năm, nhưng việc gửi yêu cầu chậm trễ đã thành việc thường lệ.

Ông Fujita cũng cho biết, thách thức nữa với JICA là thủ tục phê duyệt ODA phức tạp và kéo dài hơn cùng với sự ra đời của Nghị định 16, và khó khăn trong giải ngân các khoản viện trợ do quy định mới của CP là đưa ra giới hạn trần của các dự án công sử dụng vốn vay, do đó nhiều khoản thanh toán cho các nhà thầu bị trả chậm. Ông kêu gọi Chính phủ Việt Nam khơi thông các thách thức này.

Trưởng đại diện Jica dự báo, năm 2017, ODA của Nhật cho Việt Nam sẽ là khoảng 130 tỉ yên, trong đó tập trung vào 5 dự án: Phát triển thành phố khoa học công nghệ Hòa Lạc; Hỗ trợ VN tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển; Quản lý nước ở Bến Tre; Ứng phó biến đổi khí hậu dựa trên việc sử dụng thông tin vệ tinh; Xử lý nước thải ở Biên Hòa.