Trong Sách Trắng, dự kiến được nội các phê duyệt vào đầu tháng tới, sẽ tuyên bố những hành động cậy quyền và đơn phương của Trung Quốc đã làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

Dự thảo Sách Trắng mà Kyodo News có được cũng cho biết, những hành động của Trung Quốc đang được tăng cường gần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, tranh chấp với Tokyo.

Tài liệu lưu ý, một tàu hải quân Trung Quốc tháng trước đã đi vào vùng tiếp giáp, ngay bên ngoài lãnh hải xung quanh Senkaku.

Nhiều lần, Nhật Bản đã phải điều máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ để xua đuổi máy bay Trung Quốc tiếp cận thô bạo không phận Nhật Bản.

Sách Trắng lần này cũng dự kiến dành một chương nói về luật an ninh mới của Nhật Bản, có hiệu lực từ tháng 3 vừa qua. Luật mới cho phép Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể, hoặc trợ giúp các quốc gia bạn bè trong trường hợp các nước này bị tấn công.