Theo giáo sư Jonathan London, Đại học Thành thị Hong Kong, việc dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương là một bước phát triển vô cùng quan trọng, cho thấy cam kết của cả hai nước Việt - Mỹ sẵn sàng cùng nhau làm việc trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, nhằm thúc đẩy các lợi ích chung, trong đó bao gồm cả an ninh khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, mở rộng sang các lợi ích về giáo dục, thương mại và nhiều lĩnh vực khác. 

"Tôi tin rằng tuyên bố của Tổng thống Obama sẽ được xem như một bước phát triển rất tích cực trong khu vực. Tôi cũng nhận thấy người Việt Nam đang cảm thấy hứng khởi vì mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mỹ" - ông London nói.

Theo nhà nghiên cứu này, mối quan hệ Việt-Mỹ giờ đây rõ ràng là một trong những mối quan hệ chiến lược quan trọng nhất khu vực Đông Á. "

Chỉ có một tương lai có thể chấp nhận được cho Việt Nam và Đông Á là đảm bảo một trật tự dựa trên các nguyên tắc, tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của mỗi quốc gia. Trong khi đó, Mỹ cũng cần và muốn phát triển quan hệ đối tác với những nước có chung cam kết" - ông London nhận định.