Những người Nga được phỏng vấn cũng nói rằng họ thích nhiều quyết định của Tổng thống Putin trong lĩnh vực xã hội.

Ngoài ra, người Nga đánh giá công lao của Tổng thống là hoạt động quân sự ở Syria, việc thống nhất và phát triển Crưm, đường lối chính sách đối với Ukraina và giúp đỡ các nước khác, tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước.

Theo số liệu của FOM,  trong danh sách những hành động của Tổng thống mà người Nga chưa hài lòng bao gồm mức sống thấp của người dân, những vấn đề kinh tế chưa được giải quyết, kiểm soát chưa đầy đủ việc tuân thủ pháp luật, thiếu quan tâm đến các vấn đề chính sách đối nội.

Nhìn chung, khi nói về hành động của Tổng thống, 63% số người được hỏi nói rằng công việc của ông Putin xứng đáng với những gì họ mong đợi vào năm 2012.

Theo báo cáo của Quỹ dư luận công chúng, 42% người Nga tin rằng trong nhiệm kỳ thứ ba, ông Putin đã hoàn thành công việc của mình tốt hơn so với hai nhiệm kỳ tổng thống trước đó.

Bên cạnh đó, hơn một nửa (52%) người tham gia khảo sát nói rằng Tổng thống Putin hành động hợp lòng dân.