Chuyến thăm nhằm tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa Hải quân Pháp và Hải quân Việt Nam cũng như với người dân Đà Nẵng.

Chương trình thăm Tuần dương hạm "Le Vendémiaire" dành cho người dân Đà Nẵng dự kiến diễn ra vào ngày chủ nhật 16.11.

Tuần dương hạm "Le Vandémiaire" được đưa vào phục vụ Hải quân từ năm 1993, hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương và có căn cứ tại Nouméa, Nouvelle Calédonie. Tên tàu mang ý nghĩa mùa thu hoạch nho (từ 22.9 đến 21.10) theo lịch cách mạng, áp dụng từ ngày 22.9.1972.

Các tuần dương hạm có cùng một mục đích tác chiến cụ thể: Kiểm tra và đảm bảo quyền lợi quốc gia trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Pháp.

Chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất của Tuần dương hạm "Le Vendémiaire" là tại Hải Phòng từ ngày 25 đến 30.4.2011.

KHÁM PHÁ BÊN TRONG TUẦN DƯƠNG HẠM "LE VENDEMIAIRE" CỦA PHÁP