Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 7.10, 3 nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar đã lập được bản đồ ở cấp độ phân tử về cách thức tế bào sửa chữa những ADN bị hư hại và bảo vệ thông tin di truyền.

Công trình của họ đã cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động của một tế bào sống. Những kiến thức này giúp ích cho quá trình phát triển những phương thức mới điều trị ung thư.